Skarta satsade på digital marketing

När Andament Group beslutat sig för att bredda sitt geografiska marknadsområde till att omfatta även Sverige, valde man att rekrytera personal med lokal förankring som redan kände till marknaden i norra Sverige.

LÄS MER

”Mångsidig syn på infrabranschen”

Hannu Kulju, som utnämnts till Andament Groups styrelsemedlem anser att situationen, där han är den första medlemmen i AG:s styrelse som inte representerar familjen är både intressant och utmanande.

LÄS MER

Mera kompetens till styrelsearbetet

Förändringar i affärsverksamhetsmiljön utmanar företag på organisationens alla nivåer, från styrelse till enskilda medarbetare. Under personaldagarna i Tahko diskuterade vi vår målsättning att förstärka Andament Groups styrelsearbete. Hannu Kulju har nu utnämnts till ny medlem i AG:s styrelse. Han har kompetens speciellt inom projekthantering samt avtalsärenden.

LÄS MER

”Projekthantering spelar en viktig roll i AG-koncernens framgång ”

När projekthanteringen är i skick har företagen förutsättningar att genomföra projekt på ett lönsamt sätt. Jari Palviainen som är verkställande direktör för Andament Group betonar också hur viktig en lyckad projekthantering är för hela koncernens framgång. I lärorna om projekthantering finns vägledning också för att utveckla intern verksamhet.

LÄS MER

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.