Skarta satsade på digital marketing

När Andament Group beslutat sig för att bredda sitt geografiska marknadsområde till att omfatta även Sverige, valde man att rekrytera personal med lokal förankring som redan kände till marknaden i norra Sverige.

När Skarta bildades i maj 2015 påbörjades ett omfattande arbete med att bygga upp rutiner och dokumentation, för att snabbt få igång ett fungerande och certifierat företag. Parallellt arbetade man med att marknadsföra sig via befintliga kontakter, för att erhålla förfrågningar om projekt. Därefter blev målsättningen att räkna hem det första projektet, vilket Skarta gjorde i september 2015.

Nästa mål blev att leverera projektet med ”rätt kvalitet i rätt tid” för att kunna använda projektet som referensprojekt. I praktiken innebar detta att driva projektet med noll fel vid överlämnande till kund och detta inom den kontrakterade sluttiden- vilket också lyckades! Detta lyckades även i nästkommande projekt och Skarta hade lagt sin grund. Rykten om Skarta började spridas i Malmfälten i norra Sverige, men i resten av Sverige var företaget fortfarande förhållandevis okänt.

Det ledde till en storsatsning på digital marknadsföring under hösten 2016, i samarbete med en marknadsföringsbyrå. Den första etappen av satsningarna färdigställdes vid årsskiftet 2016-2017, men arbetet med att bibehålla och kontinuerligt förbättra synligheten på internet fortsätter i samarbete med marknadsföringsbyrån. Skarta lägger fortsatt fokus på lyckade projekt, utskick av nyhetsbrev och uppdateringar av hemsidan och bloggar för att nå ut till marknaden i hela Sverige.

Tillväxten och utvecklingen av bolaget fortsätter. Vi har mer i innestående ordrar för 2017 än vi hade i omsättning år 2016, berättar Mikael Sidér, VD för Skarta. Malmpriserna stiger förnärvarande, och investeringarna från en av våra stora beställare, LKAB, visar tendenser till att öka, även om det sker utifrån en befintligt låg nivå. Samtidigt satsar Kiruna kommun på byggande av hus i nya Kiruna centrum, såväl kommersiella lokaler som bostäder. Skarta har i veckan lämnat sitt första anbud på ett projekt som rör byggande av bostäder.

Samtidigt pågår andra stora satsningar i Malmfälten, bland annat en omdragning av väg E10, även denna på grund av gruvdriftens behov. Marknaden i norra Sverige ser ljusare ut nu än de senaste åren och den största utmaningen för Skarta är i dagsläget rekrytering av platschefer, arbetsledare och kalkylatorer, avslutar Mikael Sidér.

Skarta hälsar en ny medarbetare välkommen! I februari påbörjade Ellinor Olofsson sin tjänst hos Skarta. Ellinor kommer att arbeta med marknadsföring, ekonomi, löner och verksamhetsutveckling. Ellinor har jobbat inom byggbranschen i ca 6 år, med verksamhetsutveckling och frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Dessförinnan har hon arbetat i över 10 år som handläggare och förvaltningsledare inom olika statliga myndigheter

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.