Työhyvinvointikyselystä eväitä kehittämiseen

Tuorein hyvinvointikysely antaa jälleen eväitä toiminnan kehittämiseen konsernissa.

Toimitusjohtaja Jari Palviainen nostaa esille yhtenä positiivisena asiana aikaisempaa vuosia korkeamman vastausprosentin, joka oli nyt hieman vajaat 60.

– Vielä jäi kuitenkin parannettavaa tuleviin kyselyihin. Erityisesti erot vastausaktiivisuudessa olivat isot yhtiöiden välillä. Kannustankin ihmisiä vastaamaan kyselyihin, koska vastausten perusteella yhtiöissä osataan kiinnittää huomiota kehittämistä vaativiin asioihin, Jari sanoo.

Viimeisimmässäkin kyselyssä nousi esille asioita, jotka ovat tyypillisiä koko konsernille. Niistä yksi on vahva sitoutuneisuus.

– Henkilöstö on todella sitoutunutta ja työhönsä tyytyväistä. Työtä pidetään vaihtelevana, minkä lisäksi ihmisten kohtelu ja työyhteisön ilmapiiri menevät positiivisesti läpi yhtiöiden. Samoin esimiestyö on kaiken kaikkiaan korkealla tasolla.

Myös selkeästi kehittämistä vaativat asiat olivat yhtiöille yhteisiä. Työn häiriökuormitus ja erityisesti kiireen aiheuttama paine on yleistä, ja sitä esiintyy entisenlaisesti.

Lue myös: Työhyvinvointi tehdään yhdessä

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.