Työhyvinvointi tehdään yhdessä

Työhyvinvointi on monen tekijän summa, kertoo työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä.

Kokonaisuuteen vaikuttavat niin ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet kuin elämäntilanne. Myös sillä on merkitystä, millaisessa ympäristössä töitä tehdään; ovatko työvälineet kunnossa ja toimivatko prosessit, tai onko työturvallisuuteen liittyvät asiat hoidettu niin, että työntekijä tuntee voivansa tehdä työt turvallisesti.

– Edellisten lisäksi iso merkitys on työyhteisöllisillä asioilla, jotka liittyvät ihmisten väliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen. Johtaminen ja esimiestyö, joilla on tutkitusti suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin, ovat suurelta osin juuri tätä. Kun asioita toteutetaan yhdessä työntekijöiden kanssa, tärkein väline on nimenomaan vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen kautta rakentuu lisäksi vaikkapa työpaikan me-henki eli yhteisöllisyys, vuorovaikutuksen merkitystä avaa Terveystalon työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä.

Hänen mukaansa ihmiselle tärkeisiin perusasioihin kuuluu, että esimies kohtelee häntä ystävällisesti ja että ihminen kokee, että häntä arvostetaan työyhteisössä. Jokaiselle työntekijälle on myös tärkeää ymmärtää oma roolinsa osana isompaa kokonaisuutta. Monet näistä asioista ovat sellaisia, jotka määritellään vuorovaikutuksen kautta tavoitekeskusteluissa.

– Kaiken kaikkiaan sillä, miten toimimme työyhteisönä ja millaista on meidän keskinäinen vuorovaikutuksemme, on paljon merkitystä työhyvinvoinnille. Tämän huomaa erityisesti silloin, kun nämä asiat eivät toimi. On tärkeää, että tulen kuulluksi, mutta tärkeää on sekin, että minä myös kuuntelen.

”Tarvitaan itsestä lähtevää motivaatiota”

Koski-Vähälä sanoo, että työhyvinvointiin vaikuttavat myös työntekijän henkilökohtaiset asiat.

– Miten minun osaaminen vastaa työtäni, huolehdinko fyysisestä terveydestäni, ja teenkö ylipäätään sellaisia tekoja, jotka tukevat hyvinvointia sekä työhyvinvointia ja sitä kautta työssä jaksamista. Nämä ovat asioita, jotka ovat jokaisen omissa käsissä. Elämässä voi tulla eteen monenlaisia tapauksia, jotka koettelevat jaksamisen rajoja. Silloin voi olla tarpeellista hakea apua omaan tilanteeseen.

Oma lukunsa on työntekijän kokema hyvinvointi. Joskus nimittäin voi käydä niinkin, että työpaikalla tehtävistä kehittämistoimista huolimatta ihminen ei koe työhyvinvointia. Tai päinvastaisessa tapauksessa ainakin osa ulkoisista asioista voi olla rempallaan, mutta työntekijä viihtyy silti työssään ja kokee työhyvinvointia.

– Näiden esimerkkien kautta päästään siihen, että tarvitaan myös itsestä lähtevää motivaatiota työn tekemiseen. Ihmiset tarvitsevat työssään asioita, joita kokevat itselleen mielekkäiksi. Asiantuntijatyössä se usein liittyy työtehtävien sisällön mielekkyyteen, ja fyysisessä työssä vaikkapa siihen, että käytössä ovat ajanmukaiset työvälineet.

Työhyvinvoinnin kannalta tärkeää on sekin, että työntekoa leimaa suunnitelmallisuus ja että töitä osataan priorisoida.

– Jos koko ajan on sellainen tunne, että samanaikaisesti pitäisi ehtiä kaikkeen, silloin katoaa helposti ajatus oman työn hallitsemisesta.

Ongelmien pyörittämisestä niiden ratkaisemiseen

Työelämän kokeneena asiantuntijana Koski-Vähälä tietää, että käytännössä on mahdotonta löytää sellaista työpaikkaa, jossa kaikki asiat ovat tismalleen kuten itse haluaa. Ongelmien pyörittämisen sijasta olennaista on keskittyä ratkaisuihin. Muussa tapauksessa on vaikea kokea työtyytyväisyyttä.

Merkitystä on nimenomaan sillä, mihin työntekijänä suuntaan huomioni. On tärkeää nähdä niitä asioita, jotka ovat työpaikallani hyvin ja jotka toimivat.

Koski-Vähälä kannustaa myös miettimään, mitkä ovat sellaisia asioita, jotka tuottavat itselle pitkällä tähtäimellä hyvinvointia. Niitä kohti kannattaa pyrkiä lannistumatta pienistä vastoinkäymisistä tai takapakeista.

– Esimerkiksi työpäivän jälkeen voi miettiä, jääkö sohvalle vai ottaako lapset pulkkaan ja lähtee ulkoilemaan. Lopulta asiat ovat omissa käsissämme.

Millaiset ovat sinun työyhteisötaitosi?

Tästä linkistä pääset tekemään työyhteisötaitojen pikatestin.

Kuvassa: – Hyvinvoinnin kannalta työntekijän on tärkeää ymmärtää oma roolinsa osana isompaa kokonaisuutta. Sitä kautta työ saa enemmän merkitystä, työterveyspsykologi Jaana Koski-Vähälä sanoo.

Lue myös: Työhyvinvointikyselystä eväitä kehittämiseen

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.