Työ ja sen tarkoitus

Kertomus Kallaveden parantuneesta veden laadusta on erinomainen muistutus siitä, miksi työmme ja osaamisemme on asiakkaillemme tärkeää.

Kukapa suomalainen ei olisi kuullut Kallavedestä, Vuoksen vesistöön kuuluvasta Pohjois-Savon suurimmasta järvestä. Yhdestä niistä, joita ylpeänä esittelemme ulkomaisille vieraille puhuessamme Suomesta tuhansien järvien maana. Kuopiolaisille Kallavesi on tärkeä virkistyspaikka, kalastusalue ja myös puhtaan juomaveden lähde.

Entä mitä tekemistä tällä on Andament Groupin kanssa? Paljonkin. Kannattaa lukea Kuopion Veden Pisara-asiakaslehti viime joulukuulta. Siinä on laaja artikkeli Kallavedestä, joka vielä 1970-luvulla oli huonossa kunnossa: ulkoinen kuormitus ylitti järven sietokyvyn ja hapettomista syvänteistä vapautui veteen lisää ravinteita.

Tänä päivänä tilanne on toinen, sillä järven tila on parantunut huomattavasti 40 vuodessa. Kuopion Veden mukaan suurin positiivinen vaikutus on ollut kaupungin jätevesien käsittelyllä Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Jutussa todetaan muun muassa, että Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus vuosina 2013-2015 vähensi Kallaveden ravinnekuormitusta ja paransi lähisyvänteiden happitilannetta entisestään.

Kuten Andament Groupissa hyvin tiedämme, kyseisestä saneerauksesta vastasi Suomen Maastorakentajat. Ville Kiiskinen Maastorakentajista kuvaili kohdetta medialle toimitetussa tiedotteessa seuraavasti:

– Tämä on meidän yksi suurimmista kohteista kun puhutaan jätevedenpuhdistamoista. Erityisosaamista edellytetään erityisesti betonirakentamisessa, koska betonilta vaaditaan tavallista enemmän rasituskestävyyttä. Samoin betonivalut ovat vaativampia kuin yleensä vesitiiviiden altaiden ja huolellisen raudoituksen takia. Oman erityispiirteensä urakkaan tuo sekin, ettei puhdistamon toiminta saa katketa töiden aikana.

Kertomus Kallaveden parantuneesta veden laadusta on erinomainen muistutus siitä, miksi työmme ja osaamisemme on meidän asiakkaille tärkeää. Me teemme jokaisessa yhtiössä puhtaampaa ympäristöä, turvallisempaa ja sujuvampaa liikennettä tai vaikkapa laadukkaampaa asumista. Työ ja työvaihe kerrallaan.

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.