”Laadukas tavoitekeskustelu on tärkeä perusta onnistuneelle toiminnalle”

Tarjouslaskennan vilkastuminen ennakoi parempia aikoja, lupaa toimitusjohtaja Jari Palviainen pääkirjoituksessaan.

Mikä on minun paikkani työyhteisössä, ja kuinka juuri minä voin omalla työlläni vaikuttaa yhtiön tavoitteiden toteutumiseen. Entä kuinka haluaisin kehittää itseäni, ja millaisia ajatuksia minulla on esimiestyöstä. Siinä esimerkkejä asioista, joita käsitellään juuri nyt ajankohtaisissa tavoitekeskusteluissa.

Andament Groupin strategia päivitettiin viime vuoden lopulla, ja yhtiöt tekivät omat liiketoimintasuunnitelmansa vuodenvaihteessa. Tavoitekeskusteluissa käydään läpi sitä, miten kukin henkilö voi työssään vaikuttaa liiketoimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen.

Laadukas tavoitekeskustelu ei jää sanahelinäksi, vaan se myös aidosti vaikuttaa työn tekemiseen. Andament Groupin toimitusjohtaja Jari Palviainen korostaakin, että hyvin toteutetut tavoitekeskustelut ovat yhtiöissä perusedellytys onnistuneelle toiminnalle.

– Tavoitekeskusteluiden tärkein lopputulema on se, että yhteiset tavoitteet konkretisoituvat henkilöstölle, ja että jokainen työntekijä tiedostaa omat tehtävänsä sekä sen, mitä työnantaja häneltä odottaa, Jari täsmentää.

Aktiivisella myynnillä lisää laskettavaa

Näkymät tulevan kauden työkannasta ovat Jarin mukaan valoisammat kuin mihin viime vuosina on totuttu. Tarjouspyyntöjä liikkui jo viime vuoden puolella, ja tarjouslaskenta on kiihtynyt kevättalvea kohti. Hankkeita on vireillä niin vesihuollossa kuin esimerkiksi teollisuuspuolella.

– Kun tarjouspyyntöjen määrä lisääntyy, pääsemme priorisoimaan meitä kiinnostavat ja meille parhaiten sopivat hankkeet.

Kauppoja ei kuitenkaan synny ilman omaa aktiivisuutta.

– Avainhenkilöillä on iso vastuu myynnistä. On tärkeää tunnistaa markkinat selvittämällä tulevia urakoita ja kontaktoimalla asiakkaita. Tällä varmistamme, että meidän organisaatiot myös saavat tarjouspyyntöjä hankkeiden tullessa ajankohtaisiksi, Jari painottaa.

Intranet tuo sujuvuutta tekemiseen

Maaliskuun alussa käyttöön otettava intranet on myös myynnille tärkeä apuväline. Intrasta löytyvät myynnin tueksi niin ajantasaiset sähköiset esitteet kuin konsernin eri yhtiöiden yhteyshenkilöt yhteisten hanketoteutusten varalle.

– Myynnin materiaalien lisäksi intrassa ovat esimerkiksi ohjeet ja lomakkeet edellä mainittuihin tavoitekeskusteluihin, yhtiöiden laatukäsikirjat sekä hankintoihin ja työterveysasioihin liittyvää tietoa.

– Kaiken kaikkiaan intranet on meille aivan keskeinen sisäisen viestinnän kanava, jolla on monta merkitystä. Sen avulla varmistetaan, että ihmiset tietävät, miten yrityksissä toimitaan ja mitkä ovat meidän yhteiset tavoitteet. Intra on työkalu laadukkaaseen ja sujuvaan tekemiseen, koska se lisää systemaattisuutta sekä suunnitelmallisuutta, mikä puolestaan auttaa ajanhallinnassa ja parantaa työssä jaksamista, Jari luettelee intranetin hyötyjä.

Vilkkaimman työkauden lähestyä on syytä muistaa työn turvallinen tekeminen.

– Työturvallisuus on ajankohtainen asia vuoden jokaisena päivänä. Meillä turvallisuusasiat ovat menneet parempaan suuntaan, ja tapaturmien määrä on vähentynyt. Näistä asetelmista on hyvä lähteä uuteen, vieläkin turvallisempaan kauteen.

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.