Digitalisaatio osana arkipäivää

Maailma ympärillämme on digitalisoitunut kuin huomaamatta. Henkilöstölle se avaa aivan uusia mahdollisuuksia kehittää työtään.

vikkeVaikka muulta saattaa tuntua, digitalisaatio on jo vanha juttu. Digitaalisen vallankumouksen katsotaan nimittäin alkaneen jo 1970-luvulla integroituja piirejä sisältävien kohtuuhintaisten kuluttajatuotteiden, kuten taskulaskimien ja kotitietokoneiden yleistyessä. Teollisuutta mullisti tuotantojärjestelmiin integroitujen ohjelmoitavien logiikkojen lisääntyminen. Toden teolla vauhtiin vallankumous pääsi 1980-luvulla tietoliikennetekniikan kehittyessä, mikä mahdollisti tietokoneiden välisen verkon, internetin laajentumisen.

Matkapuhelimia alkoi ilmestyä jokapojan ja –tytön taskuun 1990-luvun alussa. Vuosikymmenen alussa joka kymmenennessä taloudessa oli kännykkä, vuosituhannen vaihteessa määrä oli jo lähes 90 prosenttia. Tahti ei ole hidastunut 2000-luvun kuluessa, vaan digitalisaatio on jatkanut jättiloikkien ottamista.

– Elämäämme helpottava digitaalinen teknologia on arkipäiväistynyt ja nyt se on jo niin tavallista, että emme välttämättä edes huomaa käyttävämme sitä. Teknologia myös kehittyy nopeasti ja uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti, Nevian toimitusjohtaja Vikke Saarelainen sanoo.

Samalla kun digitaalinen teknologia helpottaa jokapäiväistä elämäämme, Viken mukaan se on avainasemassa yrityksen menestykselle.

–  Pärjätäkseen kovassa kilpailussa yrityksen täytyy kehittää toimintamalleja, joilla varmistetaan, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tilaamaansa palveluun tai tuotteeseen. Sekään ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan myös toimivaa viestintää, tiedonvälistystä ja läpinäkyvyyttä. Teknologia antaa siihen meille erinomaiset välineet.

Vikke muistuttaa myös, että parhaimmillaan teknologia lisää työtä. Kun yrityksessä asiat tehdään paremmin ja tehokkaammin, mahdollisuudet saada uusia toimeksiantoja paranevat.

– Infra-alan iso digiloikka on vielä tekemättä, mutta se tapahtuu mieluummin ennemmin kuin myöhemmin. Alalle syntyy väistämättä uusia innovaatioita, ja jos me emme ole niitä kehittämässä niin joku muu tekee sen.

Henkilöstön rooli uusien innovaatioiden kehittämisessä on suuri. Heillä on omasta työstään runsaasti tietoja, taitoja ja kehitysehdotuksia, jotka eivät välttämättä välity koko organisaation tietoon ilman niiden esille tuomista. Siksi henkilöstöltä tulevat ideat ja aloitteet ovat erittäin tärkeitä. Vikke kannustaakin koko konsernin henkilöstöä aktiivisuuteen.

Kaikki kehitysideat ovat tervetulleita. Henkilöstöä täytyykin kuunnella tarkalla korvalla. Yhdessä tekemällä päästään parempiin  tuloksiin.

Nyt julkaistun intranetin kautta henkilöstöllä on hyvä mahdollisuus tuoda uusia aloitteita ja ideoita esille.

Artikkelit

Käynti- ja laskutusosoite
Andament Group Oy
Kalajoentie 6, 85100 KALAJOKI
y-tunnus: 0951090-4

Lehden tekijät

© Momentti 2020.